Қорытынды Visa/mastercard USD

Пысықталып, интерфейс шығару Visa/mastercard USD.

Енді корректном толтыру міндетті өрістер аудару жүзеге асырылатын болады 1 сағат ішінде төленген сәтінен бастап өтінім бойынша жұмыс.