Ереже

Біздің сервис тәуелсіз кәсіпорын болып табылады, біз қандай да бір төлем жүйелері мен қаржы жобаларының мүдделерін білдірмейміз.

Біз сұранысқа ие қандай да бір валютаны айырбастау, енгізу немесе шығаруды ғана ұсынамыз.

Қандай да бір қаржы жобасына салымдарыңыз бойынша барлық операцияларыңызды Сіз өз еркіңізбен қабылдайсыз. Осы жобалардың жұмыс қабілеттілігі мен қаржылық қисындылығы үшін біз жауап бермейміз.

Назар аударыңыз! «Қабылдаймын» батырмасын баса отырып, сіз жөнелтуші мен қабылдаушы әмияндарының Сізге тиесілі екендігін растайсыз. Үшінші тұлғалардың пайдасына аударымдар жасауға қатаң тыйым салынады!

Мен ақшалардың өзімнің жеке қаражаттарым екендігін растаймын және осы төлемнің қаржы пирамидаларына салым болып табылмайтындығын мәлімдеймін.

Мен операцияның Интернеттегі шынайы тауарлармен және/немесе қызметтермен ғана байланысты екендігін растаймын.

Мен сервистің басқа тұлғалардың қызметтер мен тауарларды жеткізуі үшін міндеттеме алмайтындығын түсінемін.

 

 

1. Келісім тараптары.

Шарт негізгі белгілермен алмасу бойынша интернет сервис, бұдан былай Орындаушы, — бір жақтан, және Тапсырыс беруші, Орындаушы қызметтерімен пайдаланатын тұлға, — екінші жақтан арасында жасалынады.

 

2. Терминдер тізімі.

2.1. Негізгі белгілермен алмасу — осы ережелердің негізінде Орындаушы ұсынатын интернетпен қызмет көрсетудің автоматтандырылған өнімі.

2.2. Тапсырыс беруші — Орындаушының және өзі қосылатын осы келісімнің шарттарымен келісетін жеке тұлға.

2.3. Негізгі белгі — электронды жүйелер есептеулеріне сәйкес келетін және электронды төлем жүйесі шарты мен оның Тапсырыс берушісіне сәйкес келетін қандай да бір төлем жүйесінің шартты бірлігі.

2.4. Сұраным  — Орындаушының электронды түрдегі қаражаттарын пайдалану үшін Тапсырыс беруші берген және оның осы сұранымда Орындаушы ұсынатын сервисті пайдалану шарттарын қабылдайтындығы туралы куәландыратын мәліметтер.

 

3. Келісім шарттары.

Осы ережелер Тапсырыс берушінің сұранымды беру кезінде қалыптасатын қоғамдық оферта шарттарының есебінен ұйымдастырылған деп саналады және осы шарттың негізгі құраушыларының бірі болып табылады. Қоғамдық оферта деп Орындаушы көрсететін сұранымды беру шарттары туралы мәліметтер аталады. Қоғамдық офертаның негізгі құраушысы Тапсырыс берушінің сұранымды беруді аяқтағанда жасалынған және осы сұранымды аяқтау алдында Орындаушының ұсынған шарттарында мәміле жасау ниетін білдіретін әрекеттер болып табылады. Сұранымның уақыты, күні және параметрлерін Орындаушы осы сұранымды қалыптастыруды аяқтау сәтінде автоматты түрде жасайды. Ұсынысты Тапсырыс беруші сұранымды қалыптастыру аяқталғаннан кейін 24 сағат ішінде қабылдауы қажет. Қызмет көрсету туралы шарт негізгі белгілердің сұранымда көрсетілгендей толық мөлшерде Тапсырыс берушіден Орындаушының деректемелеріне түсу сәтінен бастап күшіне енеді. Негізгі белгілермен операциялар есеп айырысулар бойынша электронды жүйелердің ережелеріне, регламентіне және форматына сәйкес ескеріледі. Шарт сұранымды берген сәттен бастап тараптардың бірінің бастамасымен бұзғанға дейін белгіленетін мерзім ішінде жарамды.

 

4. Келісім пәні.

Орындаушы техникалық әдістерді пайдалану жолымен Тапсырыс беруші сұраным бергеннен кейін Тапсырыс берушіден комиссиялық сыйақы үшін негізгі белгілермен алмасуды орындауға міндетті және мұны Тапсырыс беруші берген сұранымда көрсетілген сомадан төмен емес сомада иеленуді қалайтын тұлғаларға негізгі белгілерді сату жолымен жүзеге асырады. Орындаушы ақша қаражаттарын Тапсырыс беруші көрсеткен деректемелерге аударуға міндетті. Алмасу барысында пайда қалыптасқан жағдайда ол Орындаушының шотында комиссиялық пайда және комиссиялық қызметтер үшін сыйлықақы ретінде қалады.

 

5. Қосымша.

5.1. Егер Орындаушының шотына сұранымда көрсетілген сомадан ерекшеленетін сома түсетін болса, Орындаушы негізгі белгілердің нақты келіп түсуіне сәйкес келетін қайта есептеуді жасайды. Егер бұл сома сұранымда көрсетілген сомадан 10%-дан жоғары болса, Орындаушы бір жақты тәртіпте шартты бұзады және барлық қаражаттарды Тапсырыс берушінің деректемелеріне аударым жасау кезіндегі комиссиялық шығындарға кеткен шегерілген соманы ескере отырып қайтарады.

5.2. Орындаушы негізгі белгілерді Тапсырыс берушінің көрсеткен деректемелеріне 24 сағат ішінде жөнелтпеген жағдайда Тапсырыс беруші келісімді бұзуды талап етуге және өзінің сұранымының күшін жоюға, сол арқылы негізгі белгілерді өзінің шотына толық көлемде қайтарып алуға толық құқығы бар. Келісімді бұзуға және негізгі белгілерді қайтаруға сұранымды Орындаушы егер ақша қаражаттары Тапсырыс берушінің көрсеткен деректемелеріне аударылмаған жағдайда орындайды. Шарттың күші жойылған жағдайда электронды валютаны қайтару шартты бұзу туралы талапты алған сәттен бастап 24 сағат ішінде жүргізіледі. Егер қайтару кезінде кідірістер Орындаушының кінәсінен туындамаған болса, ол жауапты болмайды.

5.3. Егер негізгі белгілер Тапсырыс берушіден Орындаушының шотына Тапсырыс берушінің сұранымды берген сәтінен белгіленген мерзім ішінде келіп түспесе, Орындаушы тараптар арасындағы келісімді бұзады, себебі, шарт күшіне енбейді. Тапсырыс берушіні бұл туралы хабардар етпесе болады. Егер негізгі белгілер Орындаушының деректемелеріне көрсетілген мерзімнен кейін келіп түссе, онда мұндай қаражаттар Тапсырыс берушінің шотына кері аударылады, аударыммен байланысты комиссиялық шығындар осы қаражаттардан шегеріледі.

5.4. Егер Тапсырыс беруші көрсеткен деректемелерге қаражаттарды аудару есеп айырысу жүйесінің кесірінен кідірілсе, Орындаушы ақша қаражаттарының ұзақ уақыт келіп түсуінің нәтижесінде туындайтын залал үшін жауапты болмайды. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші барлық шағымдар есеп айырысу жүйесіне қойылатындығымен келісуге міндетті, ал Орындаушы заң аясында өзінің мүмкіндіктері шегінде өзінің көмегін көрсете алады.

5.5. Коммуникациялық ағымдардың жасандыларын анықтаған немесе Орындаушының жұмысын, соның ішінде бағдарламалық кодты нашарлату мақсатында ықпал ету жағдайында сұраным тоқтата тұрады, ал аударылған қаражаттарды келісімге сәйкес қайта есептейді. Егер Тапсырыс беруші қайта есептеуге келіспесе, оның шартты бұзуға толық құқығы бар және негізгі белгілер Тапсырыс беруші көрсеткен деректемелерге жөнелтіледі.

5.6. Орындаушының қызметтерін пайдаланған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушының алынған негізгі белгілердің осы ережелері аясына сәйкес келетін шектелген жауапкершілікке ие екендігімен және Тапсырыс берушіге қосымша кепілдемелер бермейтіндігімен, сонымен қатар оның алдында қосымша жауапкершілікке ие еместігімен толықтай келіседі. Сәйкесінше Тапсырыс беруші Орындаушының алдында қосымша жауапкершілікке ие емес.

5.7. Тапсырыс беруші заңнамаға сәйкес келетін нормаларды орындауға, сонымен қатар коммуникациялық ағымдарды қолдан боямалауға және Орындаушының бағдарламалық кодының қалыпты жұмысы үшін кедергілер жасамауға міндеттеледі.

5.8. Орындаушы егер Тапсырыс беругі сұранымды берген кезде қате деректемелер көрсеткен жағдайда электронды валютаны қате аударуда болатын залалдар мен салдарлар үшін жауапты емес.

6. Кепілді мерзім

Негізгі белгілермен алмасуды орындаған сәттен бастап 24 сағат ішінде Орындаушы егер басқа мерзімдер келісілмеген жағдайда көрсетілген қызметтерге кепілдеме береді.

 

7. Күтпеген жағдайлар.

Тапсырыс берушінің сұранымын өңдеу үдерісінде Орындаушының шарттың шарттарын орындамауына ықпал ететін күтпеген жағдайлар туындаса, сұранымды орындау мерзімдері форс-мажор ұзақтығына сәйкес мерзімге ауыстырылады. Мерзімі өткен міндеттемелер үшін Орындаушы жауап бермейді.

 

8. Келісім формасы.

Бұл келісімді екі тарап, Орындаушы мен Тапсырыс беруші, заңды күші бойынша бірдей, жазбаша формада белгіленген шарт ретінде қабылдайды.

 

9. Англия, Германия және АҚШ карталарымен жұмыс.

Англия, Германия және АҚШ елдерінің карта иелері үшін негізгі белгілерді аудару шарттары карта иелерінің деректерін толық тексеруге сәйкес келетін белгісіз мерзімге ұзартылады. Ақша қаражаттармен барлық уақыт ішінде ешқандай операциялар жүргізілмейді және Орындаушының шотында толық мөлшерде болады.

10 Шағымдар мен дау-дамайлар.

Осы келісім бойынша шағымдарды Орындаушы Тапсырыс берушінің шағым мәнін көрсететін электронды хат формасында қабылдайды. Бұл хат Орындаушының сайтта көрсетілген деректемелеріне жөнелтіледі.

 

11. Айырбастау операцияларын жүргізу.

11.1. Заңсыз аударымдар мен алаяқтық әрекеттерді жүргізу үшін Орындаушының қызметтерін пайдалануға қатаң тыйым салынады. Осы шартты жасау барысында Тапсырыс беруші осы талаптарды орындауға міндеттеледі және алаяқтық жағдайында осы сәттегі заңнамамен белгіленген қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

11.2. Орындаушыға байланысты емес жағдайлардың, мысалы, байланыстың болмауы, қаражаттың жетіспеуі немесе Тапсырыс берушінің қате деректері салдарынан Сұранымды орындау мүмкін болмаған жағдайда қаражаттар шотқа келесі 24 сағат ішінде келіп түседі немесе Тапсырыс берушінің деректемелеріне комиссиялық шығындарды шегере отырып қайтарылады.

11.3. Бірінші талап ету бойынша Орындаушы құқық қорғау органдарына, есеп айырысу жүйелерінің әкімшілігіне, сонымен қатар сот органдарымен дәлелденген алаяқтық нәтижесінде жәбір көрген құрбандарға электронды валютаның аударымы туралы ақпарат беруге құқылы.

11.4. Тапсырыс беруші алаяқтық пен ақшаның ізін жасыру күдігі болған жағдайда оның жеке басын куәландыратын барлық құжаттарды беруге міндеттеледі.

11.5. Тапсырыс беруші Орындаушының жұмысына араласпауға және оның бағдарламалық және аппараттық бөлігіне зиян келтірмеуге міндеттеледі, сонымен қатар, Тапсырыс беруші Орындаушының шарттың барлық шарттарын орындауын қамтамасыз ету үшін нақты мәліметтерді беруге міндеттеледі.

11.6 Мұқаба белгілерін алмасу қызметті орындау орны - Қазақстан Республикасы болып табылады.

 

12.Міндеттемелерден бас тарту.

Орындаушының ешқандай себептерін түсіндірместен шартты жасасудан және сұранымды орындаудан бас тартуға құқығы бар. Бұл пункт кез келген клиентке қатысты қолданылады.

 

13 Алмасуға сұранымды толтыру кезінде қажет деректер

 

ҚР «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (Салық кодексі) 263-бабының 5-пунктіне сәйкес қосылған құн салығын (бұдан былай – ҚҚС) Салық кодексінің 256-бабына сәйкес есепке жатқызу үшін негіз болып табылатын шот-фактурада келесілер көрсетілуі қажет:

- араб сандарымен көрсетілетін шот-фактураның реттік нөмірі;

- шот-фактураны жазу мерзімі;

- тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізуші мен алушының аты-жөні (болған жағдайда) немесе толық атауы, мекенжайы;

- Салық кодексінің 263-бабының 18-пунктінде қарастырылған жағдайларда жеткізушінің мәртебесі – комитент немесе комиссионер;

- тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізуші мен алушының сәйкестендіру нөмірі;

- ҚҚС бойынша тіркеуге тұру туралы ҚҚС төлеушісі-жеткізушінің куәлік нөмірі;

- сатылатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің атауы;

- салық салынатын айналым мөлшері;

- ҚҚС қойылымы;

- ҚҚС сомасы;

- ҚҚС-ты қоса алғандағы тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің құны.