Kurallar

Servisimiz bağımsız bir şirkettir. Her hangi bir ödeme sistemlerin ya da mali projelerin temsilcileri değiliz.

Biz sadece en çok satılan dövizleri için bozdurma, yükleme ve çekme işlemlerini sağlıyoruz.

Herhangi bir mali projeye yatırım yapılmasına dair kararlarınızı Siz kendiniz veriyorsunuz. Bu mali projelerin etkinliği ve mali sağlamlığı için Biz sorumlu değiliz.

Dikkat! "Kabul ediyorum" tuşuna bastığınızda Siz gönderici ve alıcı cüzdanlarının Size ait olduğunu kabul ve beyan ediyorsunuz.
Üçüncü şahıslar lehine transferler kesinlikle yasaklıdır!

Paralar beniz öz varlığım olduğunu kabul ediyorum ve yapılan bu ödeme piramit yatırım şemasına bir yatırım olmadığını beyan ediyorum.
İş bu işlem sadece gerçek ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin olduğunu kabul ediyorum.
Bu servis üçüncü şahıslar tarafından mal ve hizmetlerin sağlanması için sorumlu olmadığını anlıyorum.

1. Anlaşma Tarafları

İş bu anlaşma bir taraftan dijital para birimlerini bozduran internet servis (bundan böyle İcracı olarak anılacaktır) ve diğer taraftan İcracının hizmetlerini kullanan kişi şahsında Müşteri arasında akdedilmiştir.

2. Terimler listesi

2.1. Dijital para birimlerini bozdurma işlemi —  İcracı tarafından iş bu kurallar temelinde sağlanan otomatik internet hizmetinin ürünüdür.
2.2. Müşteri — İcracının şartlarını ve bu anlaşmayı kabul eden gerçek kişidir.
2.3. Dijital para birimi — elektronik sistemlerin hesaplamalarına uygun olan ve elektronik ödeme sisteminin ve Müşterisinin anlaşmasına uygun olan hakların ölçüsünü ifade eden herhangi bir ödeme sisteminin döviz birimidir.
2.4. Talep — elektronik ortamında İcracının dövizlerini kullanmak amacıyla Müşteri tarafından aktarılan ve bu talep kapsamında İcracı tarafından sunulan servis kullanım koşullarını Müşteri tarafından kabul edildiğini ifade eden verilerdir.

3. Anlaşmanın şartları

İş bu kuralların Müşteri tarafından talep gönderildiğinde oluşan ve iş bu anlaşmanın temel bileşeni olan sosyal kurallarının koşulları sayesinde organize edildiği sayılmaktadır.
 Sosyal kurallar — İcracı tarafından gösterilen ve talep gönderilmesi ile ilgili olan koşulları hakkında bilgidir. Sosyal kurallarının temel bileşeni — Müşteri tarafından talep gönderme sürecinin sonunda yapılan ve başvuru tamamlanmadan önce İcracı tarafından önerilen koşullara uygun olarak işlemi gerçekleştirilmesine dair Müşterinin kesin niyetlerini ifade eden hareketlerdir. Talebin saati, tarihi ve parametreleri bu talebi oluşturma süreci tamamlandığı anda İcracı tarafından otomatik olarak oluşturmaktadır. Teklif Müşteri tarafından talep oluşturma bitiminden itibaren 24 saat içerisinde kabul edilmelidir. Hizmet sağlama anlaşması Müşteriden İcracının hesabına talepte belirtilen tam miktarda dijital para biriminin yüklendiği andan itibaren yürürlüğe girmektedir. Dijital para birimleri ile işlemler, hesaplamalar ile ilgili kurallar, yönetmelik ve elektronik sistem formatına uygun olarak hesaba alınmaktadır. İş bu anlaşma talebin gönderildiği andan Taraflardan birinin isteği ile fesih edilmesine kadar geçerlidir.

4. Anlaşma konusu

İcracı, teknik yöntemleri kullanarak Müşteri tarafından talep gönderildikten sonra komisyon ücreti karşılığında dijital para biriminin bozdurma işlemini gerçekleştirmekle yükümlüdür. İcracı bu işlemi Müşteri tarafından onun talebinde belirtilen tutardan düşük olmayan tutarında dijital para birimini almak isteyenlere satarak gerçekleştiriyor. İcracı paraları Müşteri tarafından belirtilen hesaplara transfer etmekle yükümlüdür. Bozdurma işlemini gerçekleştirirken kar oluştuğunda, o kar komisyon hizmetleri için ek bir gelir ve ödül olarak İcracının hesabında kalmaktadır.

5. Ek

5.1. İcracının hesabına talepte belirtilen tutardan farklı gir tutar geldiğinde, İcracı yüklenen dijital para biriminin gerçek tutarına uygun olarak yeniden hesaplama yapmaktadır. Bu tutar talepte belirtilen tutardan %10' dan daha yüksek ise, İcracı anlaşmayı tek taraflı olarak fesih edip, transfer sırasında oluşan komisyon masrafların tutarını çıkarıp tüm paraları Müşterinin hesabına gönderiyor.
5.2. Dijital para birimleri İcracı tarafından Müşterinin hesabına 24 saat içerisinde gönderilmediyse, Müşteri sözleşmeyi fesih etme ve talebini iptal etme hakkına sahiptir. Bu işlemi gerçekleştirirken Müşterinin hesabına tam tutar olarak dijital para birimleri iade edilecektir. Anlaşma fesih talebi ve dijital para birimlerin iade talebi İcracı tarafından paralar Müşterinin belirli hesabına halen gönderilmediyse karşılanacaktır. Anlaşmanın iptali durumunda elektronik dövizin iadesi anlaşma fesih talebi alınmasından itibaren 24 saat içerisinde gerçekleştirilecektir. İadede gecikme İcracı yüzünden ortaya gelmediyse, İcracı bu tür gecikme için sorumlu değildir.
5.3. Belirtilen süre içerisinde dijital para birimleri Müşteriden İcracının hesabına yüklenmiyorsa, taraflar arasında akdedilen anlaşma İcracı tarafından tek taraflı olarak fesih ediliyor çünkü o anlaşma yürürlüğe girmiyor. Bu durumda Müşterinin bildirilmesi gerekmiyor. Dijital para birimleri belirtilen süreden sonra İcracının hesabına yükleniyorsa, o paralar Müşterinin hesabına iade ediliyor ve bu transfer ile ilgili tüm komisyon masraflar bu tutardan çıkarılıyor.
5.4. Müşteri tarafından belirtilen hesaba paraların aktarımında gecikme ödeme sisteminden kaynaklanıyorsa, İcracı uzun transferden dolayı oluşan zararlar için sorumlu değildir. Müşteri bu durumda tüm iddialarını ödeme sistem servisine yönelmeye zorunda olduğunu kabul ediyor. İcracı ise yasalar çerçevesinde mümkün olduğunca yardımcı oluyor.
5.5. İcracı tarafından sağlanan hizmetinin, daha doğrusu onun program kodunun kalitesini düşürmek amacıyla iletişim akışının sahtesini yapma veya buna sağlama tespit edilirse, talebin işlenmesi durduruluyor ve aktarılan paralar bu anlaşmaya istinaden yeniden hesaplama işlemine tabi tutuluyor.  Müşteri yeniden hesaplama sonuçlarını kabul etmiyorsa, anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. B durumda paralar müşteri tarafından belirtilen hesaba aktarılacaktır.
5.6. İcracının hizmetlerini kullanma durumunda, Müşteri, İcracı iş bu dijital paralar birimlerinin alması hakkında kuralların kapsamına uygun olan sınırlı sorumluluğu üstlendiğini ve Müşteriye ek bir garanti vermediğini, ayrıca Müşteriye karşı herhangi bir ek sorumluluğu üstlenmediğini tamamen kabul ediyor. Müşteri de buna göre İcracıya karşı herhangi bir ek sorumluluğu üstlenmiyor.
5.7. Müşteri mevzuata uygun olan standartlarını yapmakla, iletişim akışının sahtesini yapmamakla, ve İcracının program kodunun normal çalışması için herhangi bir engel oluşturmamakla yükümlüdür.
5.8. Müşteri kendi talebinde hatalı hesap bilgilerini girdiyse ve dolayısıyla elektronik dövizin hatalı transferinden kaynaklanan zarar ve sonuçları için İcracı sorumlu değildir.

6. Garanti süresi

Diğer süreler belirtilmediyse, İcracı sağlanan hizmetleri için dijital para biriminin bozdurma işleminden itibaren 24 saat içerisinde kendi garantisini vermektedir.

7. Öngörülemeyen durumlar.

Müşterinin Talebini işleme sürecinde, Iracının Anlaşma koşullarını yerine getirmekte engelleyen  herhangi bir öngörülemeyen durumlar ortaya çıkıyorsa Talebin işleme süreci bu durumlarının süreci kadar uzatılır. Gecikmiş yükümlülükleri için Iracı sorumlu tutulamaz.

8. Anlaşma Formu

Bu Anlaşmayı her iki, Müşteri ve Iracı, Tarafından, yazılı formu olarak belirlenen eşit bir yasal gücü olan bir Sözleşme olarak kabul ederler.

9. Kartlarla ABD, Almanya ve Ingiltereʼde çalışma

ABD, Almaya ve Ingiletereʼdeki Kart sahipleri için Dijital para biriminin transfer koşulları, Kart sahibinin verilerini tam doğrulama tekabül, belirsiz bir süreye uzatılır. Parasal fonlar tüm sure içinde herhangi bir işlemlere tabii tutulmaz ve Iracı hesabında tam olarak bulunur.

10. Iddialar ve Anlaşmazlıklar

Işte bu Anlaşmanın konusunda Iddialar, Iracı tarafından, içinde Iddianin özünü gösteren bir e-posta şeklinde alınır. Bu e-posta sitede gösterilen e-adrese gönderilir.

11. Döviz işlemlerini yürütmek

11.1. Yasadışı transferler ve dolandırıcılık hareketleri için Iracı servislerini kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu Anlaşmaya girdiğinde, Müşteri bu talepleri yerine getirmekte ve dolandırıcılık durumunda o andaki mevzuatında belirtilen cezai sorumluğu tutar.

11.2. Müşterinin hatalı bilgiler, iletişim veya fon eksikliği gibi Iracıdan kaynaklanmayan nedenlerden Talebi otomatik olarak yerine getirememesi durumunda fonlar hesaba ilerideki 24 saat içinde gelir veya Müşteriye komisyon giderler eksikliğinde geri gönderilir.

11.3. Adli makamlarınca dolandırıcılık kurbanları olarak kanıtlanmış yasadışı eylemlerin mağdurları yanı sıra kolluk birimleri, yerleşme sistemlerinin idaresinin ilk Talebinde Iracının E-döviz çeviri hakkında bilgi iletmek hakkı var.

11.4. Müşteri dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi durumunda, kimliğini kanıtlayan tüm belgeleri taahhüt eder.

11.5. Müşteri Iracının çalışmalarına müdahale etmemekte ve donanım ve yazılımda bölümüne zarar göstermemekte, hem de müşteri Iracının tarafından sözleşmenin tüm şartlarına uyum sağlamak için doğru bilgi vermeyi taahhüt eder.

11.6 İnfaz yer hizmetleri İşaret kapak değişimi bir kazakistancumhuriyeti.

12. Sorumluluk reddi

Iracı Talebi yapmamaya ve Anlaşmaya girmemeye, hem de nedenleri anlatmadan, hakkına sahiptir. Bu madde herhangi bir Müşteri için geçerlidir.

13. Değişim için Talebin doldurulmasında gerekli Veriler

Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kodunun 256. Maddesine göre katma değer vergisine (bundan sonra – KDV) dengelemeye atfetmek için esası olan, «Vergi ve Bütçeʼye diğer zorunlu ödemeler hakkında» (Vergi Kodu)  Madde 263, paragraf 5 göre Faturada aşağıdaki bilgiler belirtmesi gereklidir:

 • Arap rakamları belirtilen faturanın seri numarası;
 • Fatura çıkış tarihi;
 • Adı, soyadı, baba adı (eğer varsa) veya onun tam adı, mal, işler ve hizmetlerin alıcı ve tedarikçinin adresi;
 • Vergi Kodunun Madde 263 paragraf 18 gösterilen durumlarda, tedarikçinin durumu – gönderici veya komiser;
 • mal, işler ve hizmetlerin alıcı ve tedarikçinin kimlik numarası;
 • Kayıt KDV kaydı üzerinde bildirimi hakkında KDV mükellefi sağlayıcının belgesinin numarası;
 • satılan mallar, işlerin ve hizmetlerin adı;
 • Vergiye tabi ciro büyüklüğü;
 • KDV oranı;
 • KDV tutarı;
 • KDV dahil mal, iş ve hizmetlerin maliyeti.